Скалният феномен Чудните скали се намира на 4 км от село Аспарухово, община Дългопол, област Варна. Обявен е за природна забележителност и обхваща площ от 12,5 ха от брега на язовир „Цонево”. Чудните скали представляват масив от около десетина красиви скални кули с височина 40-50 м. Образувани са от въздействието на водата и вятъра върху варовика.
Феноменът се състои от три масива, по цялата им дължина са прокопани три тунела, през които минава автомобилен път, направен от натрошени камъни. Тъй като се виждат от главния път, скалите често привличат пътуващите, които отбиват, за да се насладят на гледката. Непосредствено срещу Чудните скали се намира и едноименната хижа, която предлага настаняване.