Чрез сплитане на клони в градината могат да се реализират най-различни ефектни, артистични или практични идеи. Независимо дали ще се направи ограда, градинско легло, декоративна форма или друго, методът дава сравнително голяма свобода за творческа изява с естествени материали. Както при всяка друга работа, тук също е необходима подготовка и старание. Твърде често събирането на материалите за оплетката отнема повече време от самото ѝ изграждане. В зависимост от функционалната определеност на идеята може да се работи с най-различни растителни и дървесни видове като основното е материалът да не е изсъхнал и загубил своята еластичност. В представената вече идея за изработка на плетена градинска кошница за цветя сме описвали някои от базовите стъпки при реализацията на подобно начинание, а тук ще представим и други идеи: