Перголата като градинска конструкция може да има множество приложения – от чисто естетични и декоративни, до напълно функционални и практични. Комбинирайки пергола с платнен навес, тя може да се превърне в незаменим кът за почивка и забавления, скривайки своите гости от силни слънчеви лъчи или дъждовни пръски. Произлизащ от латинската дума „pergula“ означаваща „изпъкнала стряха“, този градински навес може да даде подслон, точно както стрехите правят. Ние вече сме се спирали на идеята за Пергола в градината, но в следващите редове акцента ще бъде върху навеса. Разбира се, самата пергола може да бъде изградена като самостоятелна конструкция или като трайно прикрепена към една или повече съществуващи стени. Това зависи от индивидуалното архитектурно решение, но независимо от него, възможността за добавяне на платнено покривало винаги съществува. Всъщност, покривало не е точна дума, защото един от най-удачните варианти е за закрепване на платното под напречните греди чрез стоманени проволки, по които то да се разгъва и прибира или пък чрез прокарване под и над гредите. Техническите детайли при изпълнението са десетки, а артистичните при завършващите декорации са безброй. Ето защо, тук само ще покажем няколко идеи за изпълнение.