Страната на изгряващото слънце често ни е удивявала по различни поводи. Обичайно свързваме името на Япония с технически или обществени постижения, но какво знаем за природата и? Ето някои фрагменти от пролетна Япония, които наистина могат да ви очароват:

Пролет в Япония (1) Пролет в Япония (2) Пролет в Япония (3)
Пролет в Япония (4) Пролет в Япония (5) Пролет в Япония (6)
Пролет в Япония (7) Пролет в Япония (8) Пролет в Япония (9)
Пролет в Япония (10) Пролет в Япония (11) Пролет в Япония (12)