Безспорно природата е най-великият творец. Често нейните форми ни удивляват, учудват и възхищават, но има и такива пред вида на които буквално онемяваме. Толкова са съвършени! Езера с форма на сърце – невероятна гледка! Фактът, че повечето от тях са високопланински, подсилва  усещането за уникалност и неповторимост. А може би съвсем не случайно те заемат формата на този универсален символ на любовта. Вижте къде се намират най-популярните езера с форма на сърце:


Езера с форма на сърце (1) Езера с форма на сърце (2) Езера с форма на сърце (3) Езера с форма на сърце (4)
Езера с форма на сърце (5) Езера с форма на сърце (6) Езера с форма на сърце (7) Езера с форма на сърце (8)
 Езера с форма на сърце (9)  Езера с форма на сърце (10)  Езера с форма на сърце (11)  Езера с форма на сърце (12)
 Езера с форма на сърце (13)  Езера с форма на сърце (14)  Езера с форма на сърце (15)  Езера с форма на сърце (16)
 Езера с форма на сърце (17)  Езера с форма на сърце (18)  Езера с форма на сърце (19)  Езера с форма на сърце (20)
 Езера с форма на сърце (21)  Езера с форма на сърце (22)  Езера с форма на сърце (23)  Езера с форма на сърце (24)
 Езера с форма на сърце (25)  Езера с форма на сърце (26)  Езера с форма на сърце (27)  Езера с форма на сърце (28)