„…Залезът присяда
върху скреж от мигли.
Розовата клада
с въгленче намигна.

Тихо и студено,
свечерено, снежно…
Огнено вретено
точи златна прежда. 

Сребърна висулка –
капчица прозрачна.
И искра – светулка
в плитката на здрача.“

Николай Милчев

Зимна приказка