„Без край
една снежинка
слиза…
Тишина.
Земята разтуптява зимата.
В огъня звънят искри,
линеят златни птици,
разплитат
тънки нишки
от постелята,
заметната през прага
на дома ни…“


Зимна тишина