БЯЛА ИГРА

Защо ли снегът заваля полегато,
защо ли поляга на люлка от злато,
защо ли сънува най-бялото бебе
и пръстенче сребърно дава на тебе?
Защото е сняг… А снегът е направен
светът да изглежда замаян и равен.
Защо ли снегът е разцъфнала пяна,
с която косите измива си мама?
Защо ли снегът е душата на братче,
защо ли е пара и ледено влакче?
Защото е сняг… А снегът е картина
с врабец, който пръска ориз над комина.

Николай Милчев

Зима3