Мнозина хора свързват думата алпинеум с артистичен кът в градината, който пресъздава в умален размер планинска природа и в частност алпийски релеф. Аранжирането на скални късове, различни видове растения, изграждането на декоративни езерца, поточета, водни каскади всъщност е доказателство за вечността на изкуството. Истинският Алпинеум е музей в Луцерн, Швейцария, столица на едноименния кантон.

Той е реализация на една мечта на швейцарския художник Ернст Ходел Старши, който през 1885г. купува сграда на бивш музей и я превръща в Алпинеум – място, в което са изложени големи платна на Швейцарските Алпи, чиято красота той обожава. Делото му се продължава от неговия син – Ернст Ходел Младши, който също е художник, а след неговата смърт през 1955г. от наследниците. Алпинеумът е отворен и днес, но тази любов към красотата на природата намира реално изражение в градините на десетки хиляди, които пресъздават в реална среда, това което Ернст Ходел е запечатал в своите платна. Ето няколко примера за реализация на алпинеум в градината: