Стикери за стена Стикери за стена

В предходни публикации с идеи за градината нееднократно сме представяли различни начини за изграждане на воден кът, но тук отново ще представим някои красиви варианти за създаване на подобна хармонична среда. Разбира се, подходите са много и вариантите за изпълнение могат да се различават съществено, но един от основните детайли е да има подходящи условия за пречистване на водата, за да не се получава заблатяване. Постоянна циркулация, водни растения или пък химикали могат да бъдат част от решенията, но за адекватно и надеждно проектиране и претворяване на дизайнерските идеи в естествена симбиотична цялост е препоръчително използването на професионална помощ или съвети. А иначе възможностите, които изкуствените водоеми предлагат за изява на въображението са неограничени – с фонтан, водоскок, в покой или течащи, декорирани с речни камъни или скални късове, аранжирани по невероятен начин с цветя или други растения, подобен градински кът ще носи наслада и покой.