Стикери за стена Стикери за стена

Божурът е растение култивирано в древността и запазило своята позиция на владетел сред цветята през повече от четири хилядолетия. Интересен факт е, че латинското име на растението (Пеония, лат. Paeonia) е идентично с територия в Югозападните балкани, която е наречена на населявалата я племенна група преселници от Мала Азия. Предвид отдалечеността във времето – повече от 2000 г. пр. Хр. е трудно да се твърди, че именно пеоните са пренесли растението, но божурът е бил символ в Китай от най-дълбока древност, където е наричан с различни имена като: 富貴花 – „Цвете на богатство и чест”, 花王 – „Крал на цветята” и т.н. В Япония има същото отношение към това възхитително растение, където дървовидния божур се нарича „Кралят на стоте цветя” – 「百花の王」, „Богът на цветята” – 「花中の王」и т.н.


Божурът (Paeonia) - господарят в градината

Най-разпространени са тревистите божури, но има и дървовидни. Последните могат да достигнат и до три метра височина. Съществуват в множество различни цветове и нюанси, отглеждат се сравнително лесно и могат да растат и на по-сенчести места. Размножават се чрез коренови издънки и семена. Божурите са една прекрасна идея за цветно и артистично оформление на двора и градината.