Iako smo već bazirali na temi vrtnih ukrasa s kotačima s vagonima, u sljedećim ćemo retcima predstaviti nekoliko dodatnih ideja za njihovu upotrebu. Sam kotač je višestruki simbol, pa čak i njegova neovisna upotreba može biti dvosmislena. Međutim, u stilu, njegova upotreba referenca je na zemlju ili model države, što je znak povezanosti sa zemljom i prirodom. Izrada cvjetnih kreveta ili namještaja popularan je pristup, no ako imate dva kotača, uz minimalan napor i jednu spojnu osovinu, možete ih pretvoriti u dvotočkaš, koji se može koristiti za šareno ukrašavanje vrta, slično onima koji su već opisani. ideje za pejzaž sa kolicima.