Uz trenutne ideje za vrt, a posebno izgradnju kamenih staza, dat ćemo još jedan pogled na temu korištenja prirodnih materijala u uređenju dvorišta, temu koju smo više puta dodirnuli. Kamen je komponenta našeg načina života koji se koristi od davnina i neraskidivo je povezan s domom. Njegova struktura je simbol vječnog. Njegova upotreba u realizaciji različitih ideja za uređenje vrta i u kombinaciji s krhkom travom i raznim biljnim vrstama, međutim, omogućava stvaranje kompozicija koje nas, osim čiste ljepote, osvajaju simbolikom simbiotskog jedinstva života i prirode.