Amb les idees actuals per a una petita font del jardí o, per ser més precisos, una font, presentarem una gran oportunitat de crear un racó al pati que doni plaer al murmuri d’aigua corrent. Tot i que ja ens hem presentat la idea de fer una decoració de vaixella com a jardí, aquí ens centrarem de nou en això. La implementació pràctica es pot realitzar comprant un sistema preparat o construint-lo tu mateix. Tot el que necessita són diversos bucs i una bomba per permetre que l’aigua circuli, portant-la des del punt més baix fins al punt més alt. Això crea la sensació d’un petit corrent de jardí amb aigua corrent, que la gravetat desborda d’un vaixell a un altre. Per descomptat, la composició, el nombre i el tipus de plats poden variar molt en diferents modes de realització i també es pot afegir il·luminació per obtenir un rendiment nocturn més eficaç. Les possibilitats són infinites si hi ha un desig i inspiració creativa recolzats en una assistència tècnica o en una consulta especialitzada.