Asya Doikova

..........
Ang mga pinili nga litrato sa mga partisipante sa My Proud Photo Contest.
Mga ideya alang sa balay ug tanaman.