Наличието на червено в интериора може да има различни степени – за някои хора е нужно да имат поне един акцент, за други този цвят трябва да доминира, а за трети присъствието му е излишно. Червеното е топъл и позитивен цвят, най-често асоцииран с нашите физически нужди и желание за оцеляване. Разбира се, наличието на хиляди нюанси е предпоставка и за множество различни тълкования. Това е цвят на силната воля и енергия, на движението и чувствеността. Освен асоциативното свързване с любовта, за редица източни народи червеното е символ на чистота и късмет. Макар и в последните години Западните виждания да се налагат на много места, в китайската култура това е традиционен цвят за младоженките, а в Индия често пръсъства като акцент от булчинските одежди, именно като символ на чистотата. Когато обаче говорим за интериор, червеното може да бъде възприемано по множество крайно противоречащи си начини. Ето защо, индивидуалният усет за комфорт, хармония и завършеност трябва да е ръководещ.