S ukázkami neoklasicistních návrhů interiérů, které jsou zde uvedeny, se pokusíme stručně přečíst jeden z nejsilnějších trendů v umění a architektuře. Dědic barokního neoklasicismu se do značné míry distancuje od složitosti, bohaté výzdoby a jasného poselství moci a majestátnosti svého předchůdce, ale zachovává harmonický základ, pozornost k detailům a tvůrčí kreativitu. Tento stylistický trend má mnoho různých projevů a v designu interiéru je jeho přítomnost stále velmi hmatná a podmanivá, což z něj činí jeden z hlavních modelů. Ztlumené barvy, ale s přízvukem, stylovými liniemi a luxusním doplňkem, smyslem pro sofistikovanost a vkus, jsou některé charakteristické znaky, ale při vytváření společného vizuálního konceptu je třeba hledat rovnováhu, protože je snadné překročit estetickou hranici.
Nápady dekorace s Nálepky na zeď a nábytek.

0akcie