Na počátku 20. století byly pozemky v oblasti Chanticleer Gardens plánovány na stavbu letních domů, aby unikly městskému žáru, a kamennými křesly a pohovkou jsou vynikajícími příklady. Zahrady se nacházejí asi 30 minut od Filadelfie a jsou nádherným místem a od nespočetných návštěvníků dostávají mnoho superlativů a vysokých známek. Bývalé soukromé sídlo rodiny Rosengartenů, které pozemky kupuje a zušlechťuje, se stává nádherným veřejným místem pro odpočinek a relaxaci. Název zámku byl zvolen se zjevnou dávkou humoru a sebeirony a je převzat ze jména fiktivní rodiny Chantickler z románu britského spisovatele Williama Makepeace Thackeraye. Chanticler, na druhé straně, pochází z francouzštiny, ale je také běžný v celé střední a západní Evropě, což je slovo pro kohouta spojené se středověkou bájkou o kohoutovi a lišce (verze Ezopovy bajky o Havranovi a lišce) s kohouti všude v zahradách. Rodina Rosengartenových postupně koupila pro své děti pozemky sousedící s původním majetkem a vytvořila tak zámek, který postupem času prošel řadou proměněných, až nakonec v roce 1993. je přístupný veřejnosti a nyní je spravován Nadací Chanticleer.