Každý, kdo chce krásný dvůr a zahradu, musí vynaložit určité úsilí a být předem informován o každém kroku. Činnosti související s dobrou údržbou ploch musí být v souladu s určitými podmínkami - podnebí (jaké rostliny jsou vhodné a dostatečně odolné pro váš region), složení půdy ve dvoře, sklon terénu, informace o vhodném hnojivu pro kvetení, zelené hmota, v jaké výšce každá rostlina roste atd. Je vhodné vytvořit souhrnný náčrt v souladu s výše uvedenými faktory. V závislosti na vašem úsilí, rozpočtu a schopnostech můžete z každého neobdělávaného místa udělat krásnou, zelenou a udržovanou zahradu. Zde je několik nápadů: