Složení rybníkového altánu je krásné, ale složitější pro realizaci nápadů pro zahradu, kvůli mnoha zvláštním detailům, které musí být při výstavbě zohledněny. Nebudeme se zde zabývat, ale představíme pouze některé praktické implementace. V články o tvorbě rybníka и jeden s fontánou, popisovali jsme mnoho základních kroků při stavbě a údržbě umělého rybníka ve dvoře. Cirkulace vody a její úprava různými přípravky má zásadní význam, aby nedošlo k zamotání. Velikost, tvar, materiály a další podrobnosti závisí na osobním přístupu, dovednostech a fantazii. Vytváření krajinné kompozice s altánem, jakož i terénní úpravy a aranžování květin a rostlinných druhů je dalším stejně náročným úkolem. Pokud se vám však podaří, budete mít jedinečnou a okouzlující zahradu pro radost, rozjímání, relaxaci.