Když přicházejí krajinné zahrady v přírodních vysídlených oblastech, nápady na terasování jsou ty, které umožňují dosáhnout rovinných oblastí. Tento přístup se samozřejmě používá také k vytváření umělých úrovní, protože konstrukce terasy má další funkční a čistě estetickou stránku. Každá úroveň může být klasifikována jako samostatná půdní plocha vhodná pro specifické druhy rostlin. Na druhé straně může být vytváření různých úrovní integrováno do konstrukce schodů nebo do vytvoření umělé vodní kaskády. Ať už to bude modelováno a konstruováno konstrukčně s betonovými zdmi, které budou lemovány později nebo jinak pomocí tradiční a časově náročné postupné výstavby pomocí terénní úpravy, terénní úpravy terasovitých zahrad je nepopiratelně krásným a velkolepým řešením.