Krajina (z němčiny - Landschaft) je určité území představující systém všech složek, který se v průběhu času mění pod vlivem přírodních faktorů a lidské činnosti. Plánování těchto oblastí platí jak pro velké plochy, tak pro jednotlivá nádvoří. Na amatérské úrovni může každý nadšený majitel zahrady s trochou peněz a pomoci změnit jeho vzhled. Toho lze dosáhnout mnoha různými způsoby - od zónování stávajícího dvora po stavět zahrady v zahradě. Představujeme vám kombinaci těchto dvou přístupů v relativně omezené oblasti.
Plánování krajiny pro dvůr