Trigradská soutěska je nejmajestátnější ze všech v Bulharsku. Po soutěskách Buynovo a Trun je na třetím místě. Nachází se podél řeky Trigradska v Západních Rodopech a je jen 1.5 km severně od vesnice Trigrad. Jedinečnou krásu Trigradské soutěsky doplňuje tajemná jeskyně „Ďáblovo hrdlo“, která je její součástí. Zajímavé je, že vody řeky Trigradska ústí do Ďáblovy jeskyně a tvoří nejvyšší podvodní vodopád na Balkáně (42 m). O půl kilometru později se řeka znovu objeví na povrchu v podobě velkého krasového pramene. Ve staletých skalách žije více než 10 druhů vzácných ptáků. Ve východním svahu Trigradské rokle je mnohem vyšší další slavná jeskyně - jeskyně Harami. Asi 500 metrů před začátkem soutěsky je obléhání „Trigradských skal“ a poblíž je jediné v Bulharsku „Muzeum medvědů“.