Арките с красиви, естествени цветя в лятната градина са изключително въздействаща декорация. Създаването им изисква време и правилна преценка, но красивите резултати оправдават всички усилия. Необходимо е внимателно да се подберат материалите, цветята и разположението, а останалото  е търпение и любов към растенията. Могат да се реализират самостоятелни арки или да се разположат над вратата, както и чрез тях да се обособи специален градински кът. Подборът на цветята може да е по вид, цвят или форма, задължително се има предвид точното време на цъфтене, но при всички положения кичестите цветове са за предпочитане.
Цветни арки в градината