Оформянето на градината е сложна задача, а наличното разнообразие от декорации и цветни видове на пазара я прави още по-трудна. Необходимо е да се подходи с огромно търпение и любов, защото в повечето случаи резултатите от вложените усилия се виждат на следващата година или още по-далеч във времето. Поради тази причина доста често предпочитанията клонят към обемни цветни видове, чието отглеждане е лесно, израстването им е доста бързо, а много от тях могат да се разположат във височина, на етажи или път са каскадни. Те биха могли да се засеят около алеите или пък да се оформят в различни фигури. Доста сполучливо е изграждането на цветни острови в различни части на градината. Около тях обикновено  се разполага естествен зелен килим, а по краищата се засаждат зелени, бавно растящи храсти.