Изложба на цветя – Печерски парк,
„Певческо поле“, Киев
по поречието на р.Днепър

Цветя, аранжирани като цветя

60Shares