Цветя в тоалетната чиния е израз, който ще хвърли мнозина в потрес, доколкото самотното място за отпадни човешки продукти и красотата, аромата и ярките цветове на цветята са абсолютно несъвместими. Истината е обаче, че комбинацията е постижима макар и не с традиционното използване на керамичната форма. Именно факта, че е направена от висококачествена керамика, тоалетната чиния или целия моноблок могат да се превърнат в необикновен цветарник. Аранжирането, украсата и дори осветлението могат да бъдат забавно артистично предизвикателство да се извади на показ мястото, където всеки ходи сам.