Dodrefn gardd artistig.

Rhan bwysig o'r ardd yw'r blodau hardd a'r dodrefn y byddwn yn eu trefnu. Nid oes unrhyw beth gwell na chael lle i ymlacio a mwynhau rhan gynnes y dydd. A beth am ei wneud ychydig yn fwy anghyffredin, gan ddefnyddio dos o gelf wrth ddewis dodrefn gardd.

Rhai awgrymiadau ar gyfer dodrefn gardd artistig: