Mae tatws yn un o'r anrhegion coginio i'r byd modern a dderbynnir gan drigolion hynafol yr Andes. Yn eu mamwlad, mae'r lluosflwydd hyn yn cael eu cynrychioli gan ddwsinau o wahanol fathau o siâp, math, lliw a blas a fyddai'n syfrdanu'r estron. Fe'u dygwyd gan y Sbaenwyr i Ewrop. Yn tyfu o dan y ddaear, mae'r anrhegion naturiol dan sylw yn cynnwys llawer o garbohydradau ac maent hefyd yn cynnwys proteinau, mwynau (yn enwedig potasiwm) a fitaminau, gan gynnwys fitamin C. Heddiw, mae tatws wedi goresgyn y byd, ac mae eu presenoldeb ym mhob cegin yn hanfodol. Maent yn gyflym ac yn hawdd i'w paratoi. Maent wedi'u coginio'n flasus yn ogystal â phobi neu ffrio. Fodd bynnag, mae'r syniadau cyfredol ar gyfer tatws wedi'u stwffio. Yma ni fyddwn ond yn amlinellu rhai o'r ymgorfforiadau posibl, ond dim ond y dychymyg y gellir gosod ffiniau cyfuniadau blas. Gyda chig, llaeth, wy, stwffin llysieuol neu combo, mae'r "afalau daear" hyn (Ffrangeg - "pomme de terre"; Hebraeg - תפוח) ה) yn her goginiol syml ac yn ddyfeisgar.
Y cynhyrchion angenrheidiol yw tatws, caws, selsig, wyau, persli, olewydd, menyn, llysiau ac unrhyw ychwanegyn blasus arall i chi.

Dull paratoi:


Tatws wedi'u stwffio

Rydych chi'n golchi'n dda iawn ac yn pobi neu'n berwi'r tatws, gan fod yn ofalus i beidio â gor-gynhesu. Yn dibynnu ar y math, maint a'ch syniad, gallwch chi benderfynu beth i'w wneud nesaf. Ar gyfer tatws mwy, torrwch yn eu hanner a'u cerfio bob hanner. Blaswch a saim gyda menyn wedi'i doddi neu olew olewydd. Rhowch y stwffin a'i bobi mewn popty cymedrol. Gallwch ddefnyddio'r craidd gwag fel soffa gefn wrth weini, neu gymysgu â rhywfaint o'r pethau stwffio a'i bobi neu ei ffrio eich hun. Os oes gennych chi datws llai ond eisiau wy yn y llenwad, gallwch chi wahanu'r melynwy. Mae'r protein yn gymysg â'r rhan wag ac mae'r cynhyrchion ychwanegol, y blas a'r peli cig tatws yn cael eu coginio, ac mae'r melynwy wedi'i bobi gyda'r brif ran.

Tatws wedi'u stwffio

Y dull arall yw torri'r caead yn unig. Pan fyddwch chi'n cerfio fe gewch chi soced tatws lle gellir trefnu gwahanol gyfuniadau. Yn y modd hwn, gallwch chi weini sawl pryd â blas ar yr un pryd. Os ydych chi'n bwriadu defnyddio cig neu lysiau sydd angen triniaeth hirach, fe'ch cynghorir i'w paratoi ymlaen llaw. Mae'r syniad hwn yn opsiwn perffaith ar gyfer defnyddio darnau bach o gynhyrchion nad ydynt yn ddigonol ar gyfer hunanarlwyo.

Tatws wedi'u stwffio