Beth allai fod y brecwast neu'r cinio perffaith os oes gennych chi gynhyrchion gwahanol sy'n gydnaws â'i gilydd ond nad oes gennych chi syniad sut i'w gweini? Wrth gwrs, bara yw'r ateb i lawer o gwestiynau, ac yn yr achos hwn gall bara gwenith fod yn ddatrysiad da. Y syniad a gyflwynir yw gyda chyfuniad o fara, wyau, ham wedi'i fygu, salad tatws, tomatos ceirios, caws, winwns wedi'u carameleiddio, garlleg, menyn, coriander ffres, y gellir eu disodli â phersli yn hawdd.

Dull paratoi: Torri caeadau o'r torthau a cherfio'r tu mewn gyda llwy. Gyda'r olew wedi'i feddalu, rydych chi'n saimio'r tu mewn ac yn blasu. Trefnwch y stwffin yn y gymhareb a'r cyfuniad a ffefrir, a'i roi yn y popty gradd 200 wedi'i gynhesu ymlaen llaw. Yn dibynnu ar y stôf, gallwch chi goginio ar gefnogwr neu gyda ffoil, a 10 munud cyn i chi orffen taenellu gyda'r sbeis gwyrdd, torri un wy a phobi. Gweinwch a synnu!
Adar nythod