Къщите от дърво обикновено се правят от трупи, които не се обработват за производство на конвенционален дървен материал. Те са изключително разпространени в Русия, Скандинавските и Балтийските държави. Произвеждани са векове наред като единствените инструменти, които са били използвани са брадва, трион и нож. Шведски заселници пренасят този тип строителство в Северна Америка, където той намира благодатна почва.

Дървена къща може да се построи от редица видове дървесина в зависимост от регион на местообитание, но също така може да бъде изградена, а след това разглобена и пренесена на ново място.  Съществуват редица, използвани в строителството на тези домове, сглобки и профили на трупите, но всички те позволяват относително лесно разглобяване.

Предпочитани видове дървесина за строителство на дървени къщи са: лиственица, която обаче е твърде рядка и скъпа, бор, смърч и др., но тъй като няма идеален материал, трябва да се познават силните и слабите страни на всеки един.

Важни детайли при изграждането на подобна конструкция са начина и мястото на сушене на дървесината, но при всички случаи е по-добре, изградената къща да бъде обитавана поне една година, т.е. през всички сезони, за да се адаптира материалът към климатичните промени и разликите във вътрешна и външна температура. Едва след една година на съжителство, човек може да нарече тази жива постройка свой дом.