Стикери за стена Стикери за стена

Направата на декоративен градински кладенец по посочения начин е забавна идея за повторна употреба на старите автомобилни гуми. Сравнително лесна за изпълнение, тази декорация за двора дава широка възможност за изява на артистичното мислене. Тя е съставена от различни елементи, които позволяват множество интерпретации и начини за изпълнение, а завършващите щрихи, предоставят пълна свобода на оформлението – цветово и функционално. Подобен декоративен кладенец може да служи като място за съхранение на градински сечива и инструменти или пък място и форма за засаждане на декоративни растения или просто като самостоятелна декорация. Основното, което ви е необходимо са три (може и четири – според пропорциите) ненужни автомобилни гуми, две здрави греди, всяка с дължина двукратна или надвишаваща тази на поставените хоризонтално една върху друга гуми, крепежни материали и елементи за навеса, макарата, декорации .

Начин на изграждане:
Декоративен градински кладенец от автомобилни гуми

Тъй като крайния резултат е конструкция, чиято обща маса позволява безпроблемното преместване на близки разстояния, то изработката частично или изцяло, за разлика от истинския кладенец, може да бъде на всяко избрано от вас място. Важното е още преди начало на работата да сте съставили ясен план за действие, който да включва максимален брой детайли. Преди да започнете, обмислете добре всеки елемент и по възможност създайте схема с етапи. А самото изпълнение е просто – трябва да решите как ще свържите конструкцията на гредите с гумите, като основните подходи са два – по-лесния вариант е покрай гумите, а по-трудния е през предварително направени в тях прорези. Ако сте избрали втория, то следва първо да направите разрезите в гумите, които след това да съедините. Трябва да решите, дали ще вкопавате гредите в почвата или ще е свободностояща конструкция. При втория избор ще е необходимо допълнително напречно укрепване в най-ниската точка. Изберете и типа навес – едноскатен или двускатен, подберете декоративните елементи и монтирайте. Завършващите щрихи позволяват истински размах. Гумите, т.е. основата на вашия кладенец, могат да бъдат просто боядисани или оцветени в тухлена имитация, но могат и да бъдат предварително измазани, както и допълнително облицовани с различни материали, включително и камък. Както вече отбелязахме, в този етап на работата всеки има пълна свобода за творческа изява.

По материали на: The Owner-Builder Network