Пясъчника в двора е любимо място за децата. Ако имате градина, но нямате пясъчник ще ви предложим идея как сами да си изработите такъв, използвайки готови дъски или палети. Представената конструкция е сравнително лесна за изпълнение ако имате опит и добър план. Главното в нея, както и във всяка друга, са съставните елементи. Ето защо, ако решите да се захванете с реализацията на тази идея, съберете необходимите материали, начертайте схема и премислете детайлите. В случая основата може да бъде с правоъгълна форма, като ще определя и съответните размери и дълбочина. Дъските за рамката трябва да са здрави и дебели поне 2см ако дължината им надвишава 2 метра. Ако не са достатъчно широки, може да използвате две или три, поставени една над друга, като ги укрепите със свързващи колчета в четирите ъгъла и евентуално по средата, до постигане на нужната височина на борда. Покрийте с 12 или 18 еднакви дъски с дължина равна или малко по-голяма от широчината на така получената рамка, като оставите по около 1 см между всеки две съседни. Групирайте ги на 6 равни елемента – три в едната половина и три в другата. Ако желаете ярки цветове за вашия пясъчник, сега е моментът за нанасянето им.
Детски пясъчник с пейки

Закрепете двете крайни групи дъски към основата, а следващите две съседни групи във всяка половина съединете чрез свързващи трупчета и обикновени градински панти по показания на снимките начин. Така ще имате покритие за пясъчника от два еднакви капака с по две подвижни и една фиксирана към рамката части. Връзката между дъските в двата съседни централни елемента трябва да се осъществи посредством напречни трупчета, чиято дължина да е равна на сбора от широчината на елемента, който свързват + височината на рамката + два пъти дебелината на използваните дъски, така че когато образуваните от пантите капаци се отворят по посочения начин, тези свързващи греди да се изравняват с нивото на земята. Те се монтират от горната страна на покриващите дъски, за разлика от свръзките между другите два подвижни детайла, които са много по-къси и се поставят от долната (при закрит пясъчник) страна. При отварянето на пясъчника, двата средни елемента от всеки капак трябва да се обърнат върху крайните, фиксирани към рамката дъски, а централните де се превърнат в облегалки, застопорени от свързващите трупчета.

Когато сте готови с изграждането на конструкцията, може да изберете място за поставянето й. Сложете на дъното дебел найлон или брезентово покритие с пробити дупки за отводняване. Така, ако решите да местите целия кът за игра, ще си спестите значителни усилия, няма да оставите много следи и ще предпазите децата от достъп до почвата. Напълнете с пясък до средата и извикайте малчуганите.
Детски пясъчник с пейка