В различни статии с идеи за дизайн на градината сме засягали темата за използването на речните камъни, но тук ще се опитаме да ги поставим на една от челните позиции в ландшафтното проектиране. Всяка една от показаните идеи е буквално тежка за изпълнение, предвид значителната маса на основния материал, но вложените усилия определено си заслужават. Както се разбира от името и произхода им, тези скални късове са свързани с реката и това ги прави изключително подходящи за изпълнението на градински проекти с течаща вода. Те са задължителен компонент при изграждането на градински езерца. Възможното им сортиране по цвят, форма и размери ги превръща в перфектен помощник за артистично оформяне на различни зони в двора, включително и като част от настилките. Подходящи за комбиниране с различни други материали, речните камъни могат да намерят своето място и като конструктивен елемент за огради, стени и др. За решилите да пресъздават каменистия алпийски релеф чрез изграждане на алипинеум, те отново могат да бъдат основа и най-добър помощник. Със следващите идеи се надяваме да дадем вдъхновение и тласък за реализация:0Shares