Стикери за стена Стикери за стена

Ако искате да построите екологичен дом, то настоящата идея за красива дървена къща от цепеници може да ви е от полза. Естествено, както и при всяко друго строителство, за подобен проект ще трябва да се спазват законовите норми и изисквания, но ако за строителството на една дървена къща има нужда от значително количество висококачествени трупи, тук нещата са малко по различни. Фактът, че подредбата на дървените елементи е напречно и се използват строителни смески за спойка, означава че трябва да се изгради основна конструкция, а цепениците да се поставят като тухли. Те не трябва да се допират една до друга, за да се избегне възможността от загниване. За сметка на това и за разлика от другите къщи обаче, много лесно могат да се постигат различни форми и извивки.
Дървена къща от цепеници
Има и много други подробности, но построени по този начин домове съществуват от над 40 години. Тази техника е изключително популярна в северните щати на Америка и отчасти в Канада, но няколко такива жилищни проекта са осъществени и в Европа. Както по-рано сме писали, детайлите при изграждането на дървените къщи, са от съществено значение, така че ако възнамерявате да навлезете в тях по отношение на домовете от цепеници ви съветваме да се консултирате с експерти с опит в областта на този тип строителство като: http://thenauhaus.com или http://www.cordwoodconstruction.org/

Дървена къща от цепеници