Стикери за стена Стикери за стена

Един невероятен зелен проект.

Тази зелена къща е направена изцяло от естествени материали, смес от глина, пясък и слама. Изграждана е в рамките на около четири години в Орегон. Както ще забележите, мебелите, рафтовете и кътчетата, намиращи се във вътрешността на къщата, са изваяни изцяло от глина. Всичко е изработено ръчно – сводестите прозорци, нишите, директно вградени в стените, функционален диван с място за съхранение на дърва в непосредствена близост до печката и тези необичайни стълби, които са истинско художествено постижение. Нека да разгледаме тази удивителна кирпичена къща: