Αυτοκόλλητα τοίχου Αυτοκόλλητα τοίχου

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σχετικά με την αισθητική τέχνης

Το Art Senses είναι μια ηλεκτρονική έκδοση για την παροχή ιδεών και γνώσεων. Είναι δωρεάν και δεν αποφέρουν οικονομικά ή άλλα οφέλη στα μέσα ενημέρωσης. Το Art Senses δημοσιεύει διαφημίσεις που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε έσοδα για να καλύψετε το εγγενές κόστος σας.
Το Art Senses δεν δημιουργεί κέρδη, αλλά αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και τη γνώση των χρηστών στις κύριες κατηγορίες του χώρου.

Ιδιοκτησία φωτογραφιών και εκδόσεων

Το Art Senses δημιουργεί, λαμβάνει από τους χρήστες και συλλέγει δωρεάν υλικό από τον ελεύθερο χώρο στο διαδίκτυο χωρίς καμία ένδειξη πνευματικής ιδιοκτησίας των εικόνων. Οι εικόνες πνευματικών δικαιωμάτων δημοσιεύονται και τα δεδομένα προστατεύονται και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την δημοσιευμένη Πολιτική Απορρήτου. Κάθε μία από τις δημοσιευμένες φωτογραφίες περνάει μέσα από γραφική επεξεργασία για χρώμα, αντίθεση, ποιότητα, επεξεργασία, κλπ., Γι 'αυτό υπογράφονται. Δεν διεκδικεί την πατρότητα.
Το Art Senses θα αφαιρέσει αμέσως κάθε εικόνα που ο δημιουργός του δεν έχει συμφωνήσει και έχει παράσχει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις για την πνευματική ιδιοκτησία.

Όλα τα κείμενα στον ιστότοπο Art Senses δημιουργούνται από συντάκτες ιστοτόπων ή παρέχονται από τρίτους με τη μορφή άρθρων.

Ιδιοκτησία εκδόσεων και περιεχομένου τρίτων

Το Art Senses έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει, κατά την απόλυτη κρίση του, ξένα υλικά που λαμβάνονται και δεν είναι υπεύθυνο για την ιδιοκτησία, αλλά μόνο για το περιεχόμενο. Επιθετικό, προσβλητικό ή διακριτικό περιεχόμενο δεν θα είναι ανεκτό σε καμία δημοσίευση ή σχόλιο.
Η ομάδα Art Senses πιστεύει ότι οποιαδήποτε απόπειρα τέτοιων συμπεριφορών ή ακούσια παράλειψη κειμένου από τους συντάκτες θα αναφερθεί άμεσα από τους χρήστες.

Εφαρμογή ιδεών που προτάθηκαν στον ιστότοπο

Η Art Senses δεν είναι υπεύθυνη για την ανεπιτυχή εφαρμογή των ιδεών που προτάθηκαν στον ιστότοπο.
Το Art Senses συνιστά ότι μόνο όσοι έχουν τη γαστρονομική εμπειρία επαρκή για την πολυπλοκότητα των σχετικών συνταγών θα πρέπει να συμμετέχουν στη μαγειρική. Παραλλαγές είναι δυνατές ανάλογα με πολλούς παράγοντες στα προϊόντα και στη γεύση. Οι μονάδες που υποδεικνύονται είναι ενδεικτικές και επιτρέπουν διαφορές στις αναλογίες έως και 20% της καθορισμένης τιμής που μετατρέπονται σε τυποποιημένους μετρητές βάρους ή / και όγκου.
Το Art Senses δεν ενθαρρύνει, αλλά αντιθέτως - συνιστά να αποφεύγεται από άτομα χωρίς σωστή γνώση, εμπειρία ή προσόντα, εργασία με κοπή, διάτρηση ή άλλες μηχανικές ή / και ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία που ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού.
Το Art Senses προειδοποιεί ότι η κατασκευή οποιουδήποτε τύπου δομής από άτομα χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση ενέχει κίνδυνο τραυματισμού ή τραυματισμού.

Други

Το Art Senses θα συμπληρώσει και θα τροποποιήσει αυτούς τους Όρους, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, για να ανταποκριθεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τις ανάγκες των χρηστών του.

 

0Μερίδια
Translate »