This is an idea based on the testimony already functional shoe cabinet called "Lazy Susan", combining convenience and efficiency in space utilization. Тук основният подход е зачително по-лесен, тъй като няма нужда от изграждането на конструкция. Оптимизират се само налични пространства, чрез монтаж на въртящи се платформи. Те могат да бъдат закупени готови или изработени по размер и прикрепени към подвижен механизъм. По този начин, макар че се губи минимална полезна площ, се получава много по-добро използване на ъглите. Значително се улеснява достъпът до всички предмети и продукти поставени в това пространство, защото въртящата плоскост ни „подава“ тези, които иначе остават „скрити“ в ъгъла.
Corner space optimization

Suitable especially for closets and storage areas, variants of this mechanism will be of great help to you in kitchen cabinets, where often, due to lack of easy access, we forget what we put in the back rows.

Corner niche optimization

Kitchen Decor Ideas With Wall and furniture stickers.