بیایید برای تابستان آماده شویم!

آفتابی ترین فصل های سال نزدیک می شود. هیچ چیز بهتر از اجازه دادن نور به خانه شما نیست.

تزیینات به رنگ آبی اتاق را "نور" می کند و احساس سبکی و فضا را ایجاد می کند. در ترکیب با زرد و سفید روشن ، ترکیبی مقاومت ناپذیر از نرمی و جذابیت ملایم به دست می آید.