برخی ایده ها برای یک تاج گل زیبای عید پاک با تزئینات عید پاک.

آنها بیشتر از مواد طبیعی ساخته شده اند - شاخه ها ، گورخرها ، گل ها ، به سبک پرنعمت. آنها را می توان تنها با گل های سبز و بهاری تزئین کرد ، یا یک لانه کوچک از شاخه ها را تشکیل داد که در آن تخم مرغ های عید پاک و غافلگیر کننده ها قرار می گیرند.

ایده های تاج گل عید پاک