Kun puutarhojen maisemointi tapahtuu luonnonsiirtymän alueilla, terrakointiideat ovat ajatuksia, jotka mahdollistavat tasoitettujen alueiden saavuttamisen. Tietysti tätä lähestymistapaa käytetään myös keinotekoisten tasojen luomiseen, koska terassien rakennuksella on toinen toiminnallinen ja puhtaasti esteettinen puoli. Jokainen taso voidaan luokitella erilliseksi maa-alueeksi, joka soveltuu tietyille kasvilajeille. Toisaalta eri tasojen luominen voidaan integroida portaiden rakentamiseen tai keinotekoisen vesikaskadin luomiseen. Suunnitellaanko se mallinnusta ja rakennusta rakentamalla konkreettisilla seinillä, jotka vuorataan myöhemmin, vai muuten käyttämällä perinteistä ja aikaa vievää asteittaista rakennusmenetelmää maisemoinnin kautta, puutarhan maisemointi terassilla on kiistatta kaunis ja näyttävä ratkaisu.