Стикери за стена Стикери за стена

Изложба на цветя – Печерски парк,
„Певческо поле“, Киев
по поречието на р.Днепър

Гълъби в градината