Стикери за стена Стикери за стена

С настоящите идеи за градината, и в частност изграждането на каменни пътеки, ще дадем още един поглед върху тема за използването на естествени материали в декорацията на двора, тема която нееднократно сме засягали. Камъкът е компонент от бита ни използван от най-дълбока древност и неразривно свързан с дома. Неговата структура е символ на вечното. Употребата му при реализацията на различни идеи за градинска декорация и в комбинация с крехката по своята същност трева и различни растителни видове обаче, позволява оформянето на композиции, които освен със своята изчистена красота, ни пленяват и със символиката за симбиотичното единство на живота и природата.