Nas seguintes liñas, presentaremos algunhas ideas e consellos para o deseño de interiores da sala de estar, especificando de antemán que estes son só toques, mentres que o concepto xeral depende en gran medida da personalidade e menos do espazo. Isto debe ser porque nesta parte da casa pasa a maior parte consciente da casa. Por iso, o deseño desta sala é un reflexo lóxico do noso sentido interior de confort e harmonía. Mentres que para algúns a solución a tal tarefa reside na pompa e na riqueza das cores, para outros a resposta está na simple estilística e no minimalismo. Como o tracto diario é unha colección de varias zonas funcionais diferentes, debería considerarse a súa fusión harmoniosa nun todo ou a súa clara zonificación e diferenciación. É a cor, as formas, os tecidos e os materiais que nos axudan a conseguilo. Por suposto, o volume tamén ten moita importancia aquí, porque se cuartos espazos con grandes áreas permiten a realización de moitas ideas, entón en volumes limitados, a funcionalidade é crucial. Cremos que coas ideas que se mostran a continuación inspiraremos o deseño da zona de estar:

Ideas De Decoración Con Pegatinas de parede e mobles.