Coas ideas de deseño de interiores de estilo neoclásico que se amosan aquí, intentaremos dar unha breve lectura a unha das tendencias máis fortes en arte e arquitectura. Herdeiro do barroco, o neoclassicismo distínguese en gran medida da complexidade, a rica ornamentación e a clara mensaxe de poder e maxestade do seu predecesor, pero conserva unha base harmónica, atención aos detalles e procura da creatividade creativa. Existen moitas manifestacións diferentes deste fluxo de estilo, e no deseño de interiores a súa presenza segue sendo moi tanxible e cativa, o que o converte nun dos principais modelos. As cores silenciadas, pero coa presenza de acentos, liñas elegantes e accesorios de luxo, son unha sensación de sofisticación e gusto son algúns dos distintivos, pero ao crear un concepto visual común, hai que buscar o equilibrio porque é fácil cruzar o límite estético.
Ideas De Decoración Con Pegatinas de parede e mobles.