Nas seguintes liñas presentaremos algunhas ideas artísticas para o uso interior e exterior da antiga máquina de coser. Algúns fogares aínda dispoñen de máquinas de coser de pés que non se usan para o propósito previsto na maioría dos casos, pero os seus propietarios están reticentes a separarse delas. De feito, a maioría destes aparellos constan de dous elementos: unha máquina de coser e un marco metálico con pedal para dirixir. É a beleza específica desta estrutura metálica que subxace á maioría das ideas. Debido a que é moi forte e estable, pode converterse facilmente nunha mesa ou mesa, un leito de flores e incluso un lavabo. Non hai restricións sempre que teñas a inspiración creativa e o desexo de traballar. Aquí tes algunhas ideas: