Coas ideas actuais para deseños de xardíns, intentaremos amosar de novo o incrible e impresionante encanto e harmonía do cadro creado pola natureza, que intentamos remodelar e traer á súa casa.
В planificación da paisaxe съществуват редица техники, похвати, методи и принципи, които съчетани в единство със знания за спецификата на различните растителни видове, могат да постигнат своеобразно съвършенство на композициите. Във всеки човек обаче може да бъде открита любовта към живота, а това е в основата на подобни аранжировки. Ето защо, дори започвайки от нулата, всеки един може да се превърне в добър чирак на най-великия творец – природата. Трева и цветя, камък, пръст, дърво и вода могат да изпълнят с красота всяка градина.