Националната Ботаническа Градина Кирстенбош (Kirstenbosch) в ЮАР има репутацията на най-красивата градина в Африка и една от най-великите ботанически градини в света. И наистина, малко градини могат да се сравят с великолепието на тази уникална територия разположена срещу източните склонове на планината Тейбъл.

Антонио де Салдана е първият европеец стъпил по тези земи през 1503г. и изкачил планината, която кръщава Taboa do Cabo. Самата градина носи името на холандския владетел на земята през 18 век – Kirsten и надставката „bosch“ – гора или храст. Впоследствие териториторията има редица собственици, но последният от тях – Сесил Родс, британски минен магнат и политик, я завещава на нацията след смърта си през 1902г.
Самата градина е основана през 1913г. с акцент върху запазването на уникалната флора на страната. Тя е първата ботаническа градина в света с този характер. Администрира се от Националния институт за биологично разнообразие (SANBI) в Южна Африка.
Градината включва  и голяма оранжерия (на ботаническото общество), излагаща растения от различни сухи региони, които не биха оцелели в неестествена открита среда.
В Кирстенбош има над 7 000 вида, включително много редки и застрашени такива. Това е къс от рая, който човек посетил Южна Африка, задължително трябва да види.

0Shares