Стикери за стена Стикери за стена

Градинската маса може да има множество практични приложения, но тук ще се спрем на една идея за интегрираното ѝ ползване като грил-маса за хранене. По същество подобно изпълнение е идентично с описаната вече идея за градинска маса с хладилна камера, а това позволява изолзването на една и съща мебел с огън и лед. Единственото условие е при грил контейнерите за дървени въглища и съответните скари да имат добра изолация или отстояние, за да се предпази дървото от прегаряне.

Ако решите собственоръчно да се захванете с реализация на тази идея, ви препоръчваме задължителна експертна консултация и помощ при изработката.
Само по себе си идеята е проста и позволява бърза трансформация на обикновената градинската маса в многофункционална такава. Макар и изработката да е същата като при градинската маса с ледосъдържатели, тук има няколко важни детайла, които са свързани с температурата развивана от грила. Ето защо, поставянето на изолационен кант по ръба на отвора е препоръчително, както и използването на метал при редица детайли, които следва да бъдат добре обмислени и прецизно реализирани. Крайният резултат обаче позволява личната ангажираност на хранещите се с храната.