Стикери за стена Стикери за стена

Естествените материали са много добър вариант за изработка на различни декорации в двора и направата на градинска мозайка с речни камъни е една прекрасна възможност за това. Подобна мозайка се ползва основно за артистично оформяне на алеи и пътеки, но може да намери приложение и в редица други идеи за екстериорното пространство. Тъй като речните камъни могат да варират в много широки граници като цветове, форма и размери, ако успеете да си осигурите по-голямо количество, възможностите за творческа изява стават неограничени.

Един от възможните подходи е предварително създаване на мозаечни плочи с определена кръгла, квадратна, ромбоидна, правоъгълна, многоъгълна или друга форма. За целта е нужен калъп, в който да се подрежда композицията от камъчета и да се споява със строителна смес, а след стягане да се подрежда на подготвено място в градината. По този начин ще може да се постигне по-добро планиране и изпълнението ще е разделено на малки етапи и по-лесно, а и в композициите ще могат да се добавят допълнителни елементи и материали.

Друг метод за реализация на подобна идея е чрез оформяне на цялостната зона за аранжиране и поетапно изграждане на мозайката. Това позволява използването и на големи скални късове и дава повече свобода за творчество, а и употребата на спойващи смески може да отпадне ако реденето върху трамбована и подготвена основа е добре изпълнено.